દેશમાં તમામ લોકો સેના અને અર્ધસૈનિક દળની એક જ સમજતા હોય છે. છેલ્લા ઘણાં સમયથી એવી ચર્ચા પણ ચાલી રહી હતી કે લોકો સેનાના જવાનો…

ભારતીય સેના આવનાર દિવસોમાં મોટા ફેરફાર કરવા જઇ રહી છે. ભારતીય સેનામાં હાલ આશરે 13 લાખ લશ્કરી સૈનિકો છે , કેન્દ્ર સરકાર ભારતીય સેનામાં આગામી…

ભારતીય સેના ખર્ચ ઘટાડવા તેમની ગૌ શાળાની દુધ આપતી ગાયો સસ્તા દરે વેચી મારશે. સેના આશરે 1 લાખો કિંમતની દુધ આપતી ઉંચી ઓલાદની ગાયો માત્ર…

વર્તમાન સરકાર સરકારી યોજનાની પ્રસિઘ્ધી અને તેમના ૪ વર્ષ પુરા કરવાની જાનકારી માટે કરોડો રુપિયા પાણીની જેમ વાપરી રહી છે અને હજુ આવનાર વર્ષોમાં પણ…