2017 માં ભારતીયોના નાણાંનો આંકડો સ્વિસ બેન્ક ખાતાઓમાં 50 ટકાથી વધીને 7000 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો છે. જે દેશ માટે અને સરકાર ચિંતાનો વિષય છે.…

તમારી આસપાસ કોઇ બ્લેક મની કે બેનામી સંપત્તિ રાખતા હોય અને તમારે અજય દેવગનની રેડ મુવી ની જેમ ઇન્ફોર્મર બની કાળાબજારીયાને ત્યાં રેડ પડાવવી હોય…