રમઝાનના પવિત્ર મહિનામાં પણ પાકિસ્તાન અને આતંકવાદીઓ શાંતિ નહિ રાખતા, જમ્મુ કાશ્મીરના અખનુર સેક્ટરમાં  ફરી એકવાર યુદ્ધવિરામનો ભંગ કરીને ભીષણ ગોળીબાર કર્યો છે. મળતી ખબર…