વર્લ્ડ નંબર -1 બેડેમિંટન પ્લેયર તાઇવાનની તાઇ જુ યિંગે શનિવારે સ્ટાર ભારતીય બેડેમિંટન પ્લેયર પી.વી. સિંધુને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે. જાપાનના બેડેમિંટન પ્લેયર કેન્ટો…