બેન્ક ઓફ મહારાષ્ટ્રના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઇઓ રવીન્દ્ર મરાઠેએ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર આર.કે. ગુપ્તા સાથે DSK ગ્રુપ દ્વારા 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોન આપી હતી અને તે…