બિહારમાં મગજના તાવથી 17 દિવસમાં 146 બાળકોના મોત થયા છે. મુજફ્ફરપુરમાં કુલ 109 બાળકોના મોત થયા છે. મંગળવારે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતીશકુમાર પટણાથી 70 કીમી. દુર…

રવિવારે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારની હાજરીમાં ચૂંટણીની ઇલેકશન એક્ષપર્ટ પ્રશાંત કિશોર જેડીયુ પાર્ટીમાં જોડાયા. પ્રશાંત કિશોરે પટણામાં આયોજીત જેડીયુની રાજ્ય કાર્યકારણીની બેઠકમાં નિતીશકુમારની સમક્ષ જેડીયુની…