જો આજથી 17 વર્ષ પહેલા રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ કોઈ મિલ ગયા, તો તમને ચોક્કસ યાદ આવશે કે જેમાં અભિનેતા રિતિક રોશનની મહત્વની ભૂમિકા હતી. ફિલ્મ…