વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે રીસાઇકલ પ્લાસ્ટીક પર લોકો અને સરકારો ચર્ચાઓ બહુ કરે છે. ‘ લંડનની ધ રબિશ કેફે ‘માં ગ્રાહકો માટે ખાસ પ્રકારની ઓફર મુકી…

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ પર ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે #BeatPlasticPollution સેમીનારમાં ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણીએ ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી, સિનિયર મંત્રીઓ, અધિકારીઓ, ધારાસભ્યો, મીડીયા અને જાહેર જનતા…

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પાણીના પાઉચ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યા પછી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને પણ પાણીના પાઉચ પર બેન કર્યો છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને…