સરકારે 500 અને 1000 ના દરની જુની નોટો બંધ કરી દીધા હોવા છતા કેટલાક લોકો નોટની અદલા-બદલી કરાવવા ફરી રહ્યા છે. જુની બંધ કરાયેલી સંગ્રહ…

ગુજરાતમાં દારુબંધી માત્ર નામની જ હોય તેવું લાગી રહ્યુ છે. ગુજરાતમાં બુટલેગરો દારુનો વેપાર કરતા હતાં પણ હવે તો પોલીસના કેટલાક લોકો પણ દારુના ધંધામાં…