ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે પાસપોર્ટ બનાવવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે શુક્રવારે ઘણા નવા નિયમો જાહેર કર્યા છે . મંગળવારે વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજે જાહેરાત કરી હતી…

લખનઉના રતન સ્ક્વાયર સ્થિત પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રમાં બુધવારે તન્વી શેઠ નામની મહિલાએ પાસપોર્ટ અધીક્ષક પર ધર્મના નામે તેમને અપમાનિત કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તન્વીએ જણાવ્યું…