શિવ ભક્તો માટે શ્રાવણનો મહિનો ખૂબ જ વિશેષ છે. આ વર્ષે તે 6 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. જે 3 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. એવું કહેવામાં…