ફિલ્મી દુનિયા એ એક એવી દુનિયા છે જ્યાં એક જ વ્યક્તિ અલગ અલગ પાત્ર ના અભિનય કરીને એક જ જિંદગી માં અનેક જિંદગી જીવી જાય…