સ્ટાર કાસ્ટ : જ્હોન અબ્રાહમ, ડાયના પેંટી, બોમન ઈરાની ડિરેક્ટર : અભિષેક શર્મા સમય: ૨ કલાક ૯ મિનીટ અમેરિકા એ અનેક પરમાણુ પરિક્ષણ કર્યા છે…