પનામા પેપર લીક કાંડ સૌપ્રથમ 4 એપ્રિલ, 2016 ના રોજ બહાર આવ્યો હતો.ઇન્ટરનેશનલ કન્સોર્ટિયમ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેટીવ જર્નાલિસ્ટની તપાસમાં 426 વ્યક્તિઓના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા…