બાબા રામદેવની કંપની પંતંજલિ આયુર્વેદ , એફઅેમસીજી પ્રોડકટ પછી ડેરી ઉદ્યોગમાં દાખલ થઈ છે. ગુરુવારે પંતંજલિ કંપનીએ ગાયનું દુધ, દહીં, છાશ, પનીર જેવા અન્ય કેટલાક…

તમે ધોરણ બાર પાસ છો? નોકરીની જરૂર છે? તો ૨૨ જૂન સુધીમાં અરજી કરો. યોગગુરુ બાબા રામદેવની કંપની પતંજલિએ એક સાથે પચાસ હજાર નોકરીનો પટારો…

રુચી સોયા ખાદ્ય તેલ બનાવનારી ભારતની સૌથી મોટી ઉત્પાદક કંપનીઓમાંની એક છે.રુચી સોયાને ટોચની 250 ગ્રાહક ઉત્પાદનોની કંપનીઓમાં સ્થાન મળ્યું છે. ન્યુટ્રેલા, મહાકોષ, સનરીચ, રુચી…