હમણાં મુકેશ અંબાણીના મોટા પુત્ર આકાશ અંબાણી અને રસેલ મહેતાની પુત્રી શ્લોકા મહેતાની સગાઈનું ડીજીટલ કાર્ડ ઇન્ટરનેટ પર ઘણું વાયરલ થયું છે.આ કાર્ડમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં ફિલ્મ…