મહારાષ્ટ્રના નાસિક મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં દક્ષિણપંથી વિચારધારા રાખનાર નેતા સંભાજી ભિડે ભીમા કોરેગાંવ હિંસા પછી ચર્ચામાં આવ્યા છે. હવે ફરી તેઓ ચર્ચામાં આવ્યા છે. સંભાજી ભિડેએ…