નારકોટીકસ કંટ્રોલ બ્યુરોએ (NCB) બાતમીના આધારે ભરૂચની નર્મદા ચોકડી પાસેથી પસાર થતી યુપી પાસિંગની ટ્રકને અટકાવી હતી. ટ્રકની તલાશી લેતાં NCB ને તેમાંથી ગાંજાનો મોટા…