રાજ્યભરમાં વધુ વરસાદને લિધે ઘણા મોટા મોટા ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. જ્યારે સૌથી મોટી નદિ નર્મદા ડેમના પણ 23 દરવજા ખોલવામાં આવ્યા છે. નર્મદામાં…