રાજ્યભરમાં વધુ વરસાદને લિધે ઘણા મોટા મોટા ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. જ્યારે સૌથી મોટી નદિ નર્મદા ડેમના પણ 23 દરવજા ખોલવામાં આવ્યા છે. નર્મદામાં…

કાળઝાળ ગરમી અને સરકારી તંત્રના અણધડ આયોજનને કારણે ભારતના સૌથી મોટો નર્મદા ડેમના સરદાર સરોવરનું પાણીનું સ્તર નીચું જતું રહ્યુ હતું. આ સરકાર અને પ્રજા…