• મેષ રાશિ ક્ષેત્રમાં થોડી સમસ્યા થઈ શકે છે. વધારે અસ્વસ્થ થવાની જરૂર નથી. તમારું બેદરકાર વલણ તમારા માતાપિતાને ઉદાસ કરી શકે છે. કોઈપણ નવો…

• મેષ રાશિ સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યો માટે ઉત્તમ દિવસ રહેશે. આજે કોઈ જૂના મિત્ર સાથે અચાનક મુલાકાત થઈ શકે છે. આ તમને ખુશ કરશે.…