દિવાળી નજીક આવી રહી છે અને લોકો ઓફરની રાહ જોતા હસે ત્યારે રિલાયન્સ લાવી છે ધમાકેદાર દિવાળી ઓફર. આ ઓફરમાં તમને માત્ર રુપિયા 699માં JioPhone…