ગુજરાતમાં દારુબંધી માત્ર નામની જ હોય તેવું લાગી રહ્યુ છે. ગુજરાતમાં બુટલેગરો દારુનો વેપાર કરતા હતાં પણ હવે તો પોલીસના કેટલાક લોકો પણ દારુના ધંધામાં…