બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશ સરકારની તાજ મહેલની જાળવણી માટે ઉદાસીન કાર્યવાહી અંગે આકરી ઝાટકણી કાઢી હતી. કોર્ટે કડક શબ્દોમાં કહ્યુ કે મુઘલ…