આજે એક ખુબ જ દુઃખદ ઘટના બની છે. ગુજરાતમાં સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રનું વિરલ વ્યક્તિત્વ ખોવાયું છે. ખુબ જ લોકપ્રિય, ગરીબોના બેલી તરીકે ઓળખાતા જાણીતા તબીબ ડૉ.એચ.એલ.ત્રિવેદીનું…