છેલ્લા એકાદ વિક થી સોશિયલ મીડિયા માટે ટ્રેન્ડ બની ગયેલા નવા ટ્રાફિક રૂલ્સ ને લઈને ઘણી ધમાલ અત્યાર સુધી થયેલી છે. આજે આ ધમાલ નો…

૧૬ તારીખથી આખા રાજ્ય અને દેશમાં ટ્રાફિકના નવા નિયમો અમલીય બની ગયા છે ત્યારે પહેલા દિવસે જ સોશિયલ મીડિયા અને ચારે તરફ ડીજીટલ મીડિયામાં સુરત…

દેશમાં તાજેતરમાં જ નવો મોટર વ્હીકલ એક્ટ 2019 લાગુ પડી ગયો છે ત્યારથી જ લોકો આ નિયમનનો વિરોધ નોંધાવી રહયા છે અને અને સોશિયલ મીડિયા…

વાહન ચાલકોએ કહ્યું-ખિસ્સા ખાલી કરી નાંખે એવા દંડ ભરવા કરતાં કાયદાનું પાલન કરવું સારું…અમુકે કહ્યું-અમને હજુ હેલ્મેટ મળ્યા જ નથી : રાજકોટમાં પ્રથમ દિવસે એસીપી…