ફેસબુકની જેમ ટ્વિટર પર પણ સ્ટેટસ ઇન્ડિકેટર આવી રહ્યું છે, તેનાથી તમારો કયો ફોલોઅર ઑનલાઇન છે તે જાણી શકાશે. ટવીટર માઇક્રોબ્લિંગ પ્લેટફોર્મને રોચક બનાવવા નવા…

ટવીટર સોશીયલ મીડીયામાં તેના ૩૦૦ મિલિયન યુઝર્સ ધરાવે છે. ટવીટરે તેના બધા યુઝર્સને સિકયોરિટીના કારણથી પાસવર્ડ બદલવા કહ્યુ છે. સિસ્ટમમાં બગના કારણે પાસવર્ડ સંબંધી સમસ્યા…