મેષ આજનો દિવસ તમારા માટે ઉત્તમ છે. અચાનક કોઈ સારા સમાચાર પ્રાપ્ત થશે અથવા પૈસા અટકશે. શત્રુઓ આપમેળે પરાજિત થશે. આજે સાંજ સુધીમાં કોઈપણ સોદો…