રીલાયન્સની એજીએમમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે જીઓ ફોનમાં વોટ્સએપ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. તે દિવસથી જીઓ ફોન યુઝર્સ રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે JioPhone પર…