ભદ્ર ​​મહિનાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ તહેવાર કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી આ વખતે 12 ઓગસ્ટે કેટલાક સ્થળોએ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે 5000 કરતાં વધુ…