ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) પર ‘જીવન સરલ પોલીસી’ માટે મોટા પાયે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. આ મુદે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં…