ઉત્તર દિલ્હીના બુરાડી વિસ્તારના સંત નગરમાં એક ઘરમાં એક સાથે અગિયાર લાશ લટકતી મળી આવતાં સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ છે. આ ૧૧માંથી ૭ શબ મહિલાનાં અને…