આખી દુનિયા અત્યારે ભયંકર મહામારીનો સામનો કરી રહ્યુ છે, વૈશ્વિક મહામારી કોરોના થી કોઇ અપરીચીત નથી. આ મહામારી એ દુનિયાના 200 જેટલા દેશોને જપટમાં લઇ…

આજે વિશ્વભરનાં તમામ દેશો કોરોના વાઇરસની મહામારીનો સામનો કરી રહ્યા છે, વિશ્વના મોટાભાગનાંં દેશો હાલમં લોકડાઉન ની સ્થીતીમાં છે. જ્યારે ભારત પણ હાલમાં સંંપુર્ણ પણે…

કોરોના વાઇરસ ધીરે ધીરે ભારતામાં ફેલાવા લાગ્યો છે, અત્યાર સુધીમાં 2000 થી વધુ કેસ સામે આવી ચુક્યા છે જો કે 150 થી વધુ રીકવર પાણ…

આજે આખી દુનિયમાં કોરોના નામના વાઇરસને લીધે હાહકાર મચી ગયો છે. દુનિયાના મોટાભાગનાં દેશોને સંંપુર્ણ પણે લોકડાઉન કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં આપનો ભારત દેશ પણ…