શનિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાનની શરુઆત કરી હતી. મોદીજીએ દિલ્હીની પહાડગંજમાં સ્કુલમાં સફાઇ કરી હતી.નવી દિલ્હીના પહાડગંજમાં વિસ્તારમાં આવેલા સરકારી શાળા બાબા સાહેબ આંબેડકર વિદ્યાલયની મુલાકાત લીધી હતી અને ત્યાં સફાઇ કરી હતી.
મોદીજીએ સફાઇની સાથે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતો કરી હતી. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને પુછ્યુ કે,” શું બધાએ સફાઇ કરવી જોઇએ? ટીવી પર સ્વચ્છતા અંગે જાહેરાત આવે છે, તમને કઇ જાહેરાત યાદ છે તે કહો?તમે જાણો છો આજે 15 સપ્ટેમ્બર થી 2 ઓક્ટોબર સુધી સમગ્ર દેશમાં સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલુ છે.” વિદ્યાર્થીઓેએ પણ મોદીજીના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતાં.વિદ્યાર્થીઓ વડાપ્રધાન તેમની સ્કુલમાં તેમની સાથે જોઇને પણ બહુ ખુશ હતાં.

15 સપ્ટેમ્બર થી 2 ઓક્ટોબર સુધી ચાલનારા સ્વચ્છતા અભિયાનની શરૂઆત મોદીજીએ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સમગ્ર દેશમાં 18 સ્થળોએ વિવિધ વિભાગોના લોકો સાથે વાતચીત કરીને કરી હતી. મોદીજીએ શરુ કરેલું આ સ્વચ્છતા અભિયાન 2 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે.
વડા પ્રધાન મોદીએ આ શાળામાં સફાઇ કર્યા પછી ટવીટર પર ટવીટ કર્યું, “ચાલો આપણે સ્વચ્છ ભારત મિશનને મજબૂત કરીએ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *