ઇન્ડોનેશિયાની રાજધાની જકાર્તા અને પાલેમબાંગ રમાઇ રહેલા એશિયન ગેમ્સ 2018 માં 20 વર્ષના નીરજ ચોપરાએ ભાલા ફેંકમાં 67 વર્ષમાં પહેલીવાર ગોલ્ડ જીતી રેકોર્ડ સર્જયો છે. પહેલી વખત 1982 માં નવી દિલ્હીમાં ગુરતેજ સિંહએ ભાલા ફેંકમાં બ્રોન્સ મેડલ જીત્યો હતો.
નીરજે કુલ છ વખત ભાલો ફેંક્યો હતો. પ્રથમ થ્રો 83.46 મીટર રહ્યો હતો, બીજા થ્રોમાં તેમનો પગની બહાર નીકળી જતાં ફાઉલ ગણવામાં આવ્યો હતો. ત્રીજી થ્રોમાં 88.06 મીટર, ચોથા થ્રો માં 86.36 મીટર દુર ભાલો ફેંક્યો, પાંચમા થ્રોમાં 86.63 મીટર દુર ભાલો ફેંક્યો, છઠ્ઠો થ્રો ફરી ફાઉલ થયો.
નીરજે ત્રીજા થ્રોમાં 88.06 મીટર ભાલો ફેંકી રેકોર્ડ સર્જી ભારત માટે ગોલ્ડ જીત્યો હતો. નીરજે પોતાનો જ રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ તોડ્યો છે. નિરજનો વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ અને નેશનલ રેકોર્ડ 87.43 મીટરનો હતો તે 88.06 મીટર થી તોડી નાંખ્યો.
નીરજ ચોપરા મિલ્કા સિંહ પછી બીજા એવા એથલીટ છે જેમણે એક જ વર્ષમાં કોમનવેલ્થ અને એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે.
18 મી એશિયાઈ ગેમ્સમાં નીરજ ચોપરાના ભાલા ફેંકમાં ગોલ્ડ જીત્યા પછી અત્યાર સુધી ભારતના કુલ મેડલોની સંખ્યા 41 થઇ. તેમાં 8 ગોલ્ડ, 13 સિલ્વર અને 20 બ્રોન્ઝ મેડલ થયાં. ભારત મેડલ ટેબલમાં 9 મા સ્થાન પર છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *