અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ચીનથી કરવામાં આવતી ચીજોની આયાત પર 50 અબજ ડોલરની વસ્તુઓ પર 25 ટકા ડયુટી મંજુર કરી છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રંપે વાણિજ્ય મંત્રી વિલ્બર રોસ, નાણા મંત્રી સ્ટીવન ન્યૂચિન અને વેપાર પ્રતિનિધિ રોબર્ટ લાઇટહાઇજર સાથે ગુરુવાર પર 90 મિનિટ બેઠક પછી 50 અબજ ડોલરની વસ્તુઓ પર 25 ટકા ડયુટીની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
ટ્રમ્પ દ્વારા ગુરુવારે 1974 ના વેપાર અધિનિયમની કલમ 301 મુજબ એક મેમો પર સહી કરવામાં આવી હતી.
ટ્રંપે ચિની વસ્તુઓ પર 50 અબજ ડોલરની વસ્તુઓ પર 25 ટકા ડયુટી મંજુર કરતાં ચીને નારાજગી વ્યકત કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *